Kəmiyyət Real Zamanlı PCR İstehsalçıları və Təchizatçılar - Çin Kəmiyyət Real Zamanlı PCR Fabriki

  • ND360

    ND360

    Yarımkeçirici soyuducu texnologiyasından istifadə edərək, nd360 flüoresan kəmiyyət PCR aləti PCR gücləndirmə prosesini tez həyata keçirə və yüksək həssas radio və televiziya aşkarlama sistemi vasitəsilə flüoresan siqnalı real vaxtda aşkarlaya və güclü analiz proqramı vasitəsilə təhlil edib emal edə bilər.