İzotermal PCR detektoru istehsalçıları və təchizatçıları - Çin izotermal PCR detektoru fabriki

  • ND200

    ND200

    Dəqiq, sürətli, portativ və istifadəsi asan İzotermik gücləndirmə texnologiyası yeni nuklein turşusunun (genin) gücləndirilməsi texnologiyasıdır.Molekulyar biologiya in vitro aşkarlama texnologiyası olaraq, reaksiya prosesi nuklein turşusunun sürətli gücləndirilməsi məqsədinə nail olmaq üçün xüsusi fermentlər və spesifik primerlər vasitəsilə həmişə sabit temperaturda olur.